De vierde gemeente gaat van start…! De lancering van VOLOP Deurne is sinds 9 april 2021 een feit! Wethouder Marinus Biemans en projectleider Karin van Vliet zijn vol ambitie om met VOLOP Deurne het centrum extra aantrekkelijk te maken!

Geweldig dat VOLOP naast Den Bosch, Waalwijk, Oss en Meierijstad ook in Deurne van start is! Ook hier gaat VOLOP ervoor zorgen dat zoveel mogelijk leegstaande panden worden ingevuld met eigen, lokale en unieke initiatieven waarbij het accent ligt op de inhoud. De meerwaarde van deze initiatieven is evident: zij geven een eigen gezicht aan het centrum, trekken nieuw publiek en spelen in op het veranderende consumentengedrag. En juist dat is zo belangrijk in een tijd waarin we veel online doen. Kortom: lokale innovatieve krachten aanboren en, door iedereen te betrekken, het centrum bruisend en uniek maken.