Over VOLOP Roosendaal

Roosendaal is de zevende stad in Brabant waar de VOLOP aanpak wordt uitgerold. De binnenstadcentra van middelgrote steden kennen gelijksoortige problemen en zijn genoodzaakt om actief te werken aan de aantrekkelijkheid en toekomstbestendigheid van hun centrum. Als projectleider van VOLOP Roosendaal is Maruja Gutierrez bekend met deze problematiek. Tijdens een wandeling door het centrum van Den Bosch viel het haar op dat de toenemende leegstaand ten koste ging van de beleving van de binnenstad. Samen met een aantal stakeholders ontstond het idee om daar wat aan te doen. Dat leidde, in 2013, tot de oprichting van VOLOP Den Bosch en zorgde ervoor dat vele leegstaande panden een verrassende (tijdelijke) invulling kregen. Maruja: ‘In Den Bosch zijn we gestart vanuit de overtuiging dat het anders kan, dat als we krachten bundelen we verschil kunnen maken en juist kansen creëren daar waar nu lege gaten vallen. Klein begonnen en nu, onder de paraplu VOLOP Brabant, actief in 7 steden. ‘

Het inzetten van de lokale kracht is de basis van de aanpak; door kansen te bieden aan lokale initiatieven creëer je draagvlak en betrokkenheid bij de bezoekers, de inwoners en ook de gevestigde ondernemers. Een gezamenlijke aanpak die ervoor zorgt het eigen gezicht van de stad meer kleurt krijgt. Grote winkelketens met traditionele winkelconcepten en het online shoppen bieden weinig eigenheid. Maruja: ‘De stad moet een plek zijn waar je je thuis voelt en waar je graag verblijft. Niet alleen in de rol van winkelende consument maar waar je ook als individu een plek ervaart waar je de mensen kent, waar je je mee identificeert en waar je trots op bent.’

Ook in Roosendaal ervaart zij bij alle betrokkenen de bereidwilligheid om samen te werken. Niet alleen de gemeente maar ook de pandeigenaren, winkeliers en diverse sociaal culturele en kunstzinnige organisaties zijn allen gemotiveerd om de binnenstad te laten bruisen. Aan VOLOP Roosendaal om dit proces te begeleiden. Maruja: ‘Partijen samenbrengen; verbinden, bemiddelen en stimuleren. Dat is de kracht van VOLOP!’

Juist deze tijd laat zien dat er behoefte is aan meer dan traditionele winkelconcepten. De bezoeker wil verrast worden en in contact komen met anderen. De stad als inspirerende plek waarbij elke stad zijn eigen sfeer en dna heeft. Maruja: ‘De lokale potentie van de stad zichtbaar maken! Dat versterken is wat we met VOLOP doen’.