Info voor pandeigenaren / makelaars

Invulling van een pand met een VOLOP-initiatief betekent (meestal) dat het gaat om een tijdelijke afspraak waarbij het pand ‘op de markt’ blijft. Vastgoedeigenaar en initiatief spreken een opzegtermijn af, zodat het pand beschikbaar blijft voor potentiële huurders. Rekening houdend met elke unieke situatie kunnen afspraken tussen vastgoedeigenaar en initiatief vanzelfsprekend per individueel geval worden aangepast en ingevuld.

Een voorbeeld van zo’n unieke situatie is de afspraak waarbij vastgoedeigenaar en initiatief afspreken om te beginnen met een relatief lage huur die, na een vooraf vastgestelde periode, hoger wordt. Het initiatief krijgt zo de kans om door te groeien naar volwaardig ondernemerschap en de verhuurder ontvangt al direct huur over een periode waar anders geen inkomsten zouden zijn. Deze constructie geldt vooral bij startende ondernemers.

Bij maatschappelijke- en kunst gerelateerde initiatieven wordt er vaak gebruik gemaakt van bruikleenovereenkomsten. Voor alle initiatieven en pandeigenaren geldt dat het mogelijk is om samen te werken met een leegstandbeheerder die het pand beheert en zorgdraagt voor de juridische afwikkeling.

Vanzelfsprekend is een goede onderlinge afstemming cruciaal. VOLOP Roosendaal begeleidt het hele proces intensief, van kennismaking tot plaatsing. Een potentieel initiatief moet passen bij het pand en bij het overig winkelaanbod in de straat. Pas als alle betrokken partijen de meerwaarde van het concept erkennen, wordt een initiatief geplaatst.

Vastgoedeigenaren of makelaars die interesse hebben om deel te nemen, of vragen hebben over het project, kunnen contact opnemen met Maruja Gutierrez, projectleider VOLOP Roosendaal, via maruja@voloproosendaal.nl of bel 06-51886607.