Info voor gemeenten

VOLOP Roosendaal is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Roosendaal en VOLOP Brabant. Als projectleider van VOLOP Brabant geeft Maruja Gutierrez nu ook invulling aan de functie van projectleider VOLOP Roosendaal.

VOLOP kenmerkt zich door een directe aanpak: niet praten maar doen. In de eerste fase worden alle belanghebbenden benaderd en wordt bekendheid gegeven aan het project. Het samenbrengen van de partijen en bewustwording van het gezamenlijke belang, staan in deze fase centraal. De praktijk wijst uit dat de eerste invullingen van leegstaande panden snel volgen. Het proces van terugkeer naar een aantrekkelijker stadscentrum is daarmee gestart!

Met inmiddels meer dan 10 jaar ervaring is VOLOP gegroeid in haar rol en is het invullen van leegstaande panden niet meer een doel op zich maar een onderdeel geworden van een bredere aanpak waarbij steeds meer op beleidsniveau gekeken wordt hoe de aanpak van VOLOP past in de centrumvisie van de betreffende gemeente. Het invullen van leegstaande (winkel)panden met bijzondere tijdelijke initiatieven blijft een geweldig middel om de bezoeker te verrassen en te verleiden en daarmee het dna van de betreffende stad te benadrukken.

De opgave voor vele gemeenten is een binnenstadtransitie waarbij het centrum compacter wordt en haar vitaliteit behouden blijft. Gedurende alle fases van dit transitieproces is VOLOP een waardevolle gesprekspartner op zowel beleidsmatig- alsook op operationeel niveau.

Steden die ook interesse hebben in de aanpak van VOLOP of vragen hebben over het project, kunnen contact opnemen met Maruja Gutierrez, projectleider VOLOP  Brabant mail naar maruja@voloproosendaal.nl of bel 06-51886607.