Ruimte voor initiatief

Door krachten te bundelen zorgen we voor een sterk lokaal dna

Ruimte voor initiatief

Lokale initiatieven in leegstaande panden bregen beleving

VOLOP zorgt voor unieke initiatieven in leegstaande winkelpanden

Samen voor sterk lokaal dna

Een gezonde, dynamische en aantrekkelijke stad! Dat is waar de gemeente Roosendaal, samen met ondernemers, inwoners en de provincie Noord-Brabant, hard aan werkt. De geplande ontwikkelingen in het historische centrum, het Cultuurkwartier, het winkelkwartier en de transformatie van de Dr. Brabersstraat zijn veelbelovend en zetten in op een eigentijdse stad waar je graag woont, werkt en recreëert. Een stad waar je ook  als bezoeker graag komt.

Bij al deze plannen staat een aantrekkelijk stadcentrum centraal. Geen eenvoudige opgave in een tijd waar winkelgebieden in middelgrote steden steeds vaker onder druk staan. In menig centrum ontsieren leegstaande winkelpanden de winkelstraat. Om deze leegstand tegen te gaan is VOLOP Roosendaal gestart. VOLOP Roosendaal is een samenwerking tussen de gemeente Roosendaal en VOLOP Brabant en is erop gericht de aantrekkingskracht van het centrum te versterken. Samenwerking met alle betrokkenen is hierbij het uitgangspunt. Lokale organisaties, pandeigenaren en nieuwe initiatieven werken samen aan een bruisend centrum!

De aanpak van VOLOP Roosendaal richt zich op het (tijdelijk) vullen van leegstaande panden met verrassende en lokale initiatieven als aanvulling op het bestaande winkelaanbod. Hierdoor wordt de identiteit van de Roosendaalse binnenstad duidelijker zichtbaar. VOLOP betrekt hierbij zoveel mogelijk lokale partijen vanuit diverse sectoren zoals bijvoorbeeld: het onderwijs, kunstzinnige-, culturele-, en sociaal maatschappelijke organisaties en natuurlijk het verenigingsleven. Ook startende ondernemers met unieke concepten krijgen de kans om door te groeien naar volwaardig ondernemerschap. De lokale kracht als fundament voor de stad!

Leegstaande panden worden met deze aanpak weer aantrekkelijk en bieden een (sociale) meerwaarde voor de binnenstad. De diversiteit aan lokale initiatieven geven de stad kleur, benadrukken het eigen karakter van Roosendaal en verrassen de bezoeker. Kortom de stad als fijne verblijfsplaats: een stad die je omarmt en waarbij beleving centraal staat!

Initiatiefnemer

Ik heb een waanzinnig goed idee!

Pandeigenaar & makelaar

Klik hier als je bijvoorbeeld een of meerder panden hebt voor de verhuur.

Gemeente

Werk je voor een gemeente en denk je dat VOLOP iets kan toevoegen? Klik hier!

VOLOP Roosendaal van start

VOLOP Roosendaal is een project van de gemeente Roosendaal i.s.m. de stichting VOLOP Brabant. Roosendaal is de zevende gemeente die de aanpak van VOLOP inzet om gezamenlijk de leegstand op een creatieve manier in te vullen. Iedere gemeente heeft haar eigen projectleider, die vervolgens samenwerkt met de anderen uit het team. Voor Roosendaal is Maruja Gutierrez projectleider. Zie verdere info onder het kopje ‘over’. 

Bezoek eens een van onze steden waar allerlei lokale initiatieven via VOLOP gehuisvest zijn. Via de site volopbrabant.nl kun je zien welke initiatieven er zijn!

Intervisie met een uitroepteken!

Van elkaar leren, ervaringen delen, samen optrekken en samen de schouders eronder zetten. Daar staan wij voor! En dus brengen we alle deelnemende VOLOP steden met elkaar in contact en bezoeken we niet alleen elkaars binnenstadstad maar ook de lokale VOLOP initiatieven.